มข.จับมือ สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดคอนเสิร์ต “Daniel Ho and Kealiʻi Ceballos” ดนตรีฮาวาย สานสัมพันธ์ ครบรอบ 200 ปี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดคอนเสิร์ต “Daniel Ho and Kealiʻi Ceballos” เนื่องในวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน ในการนี้ Mr.Neal Murata , Cultural Attaché สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมด้วย ผู้สนใจร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตกว่า 100 คน ณ The Auditorium Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                

                 ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อการจัดงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา มาอย่างยาวนานในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลช่วยเหลือชาวสหรัฐอเมริกาที่เข้ามา แลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การมาทำงาน และตั้งถิ่นฐานในจังหวัดขอนแก่น การได้ต้อนรับคณะบุคคลสำคัญในวาระโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป หรือการจัดงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต เช่น การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย รวมไปถึงทางด้านวัฒนธรรม

“ในนามของจังหวัดขอนแก่น กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวต้อนรับทุกท่าน              ในโอกาสการแสดงดนตรีจากวง “Daniel Ho and Keali’i Ceballos” ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในด้านการแสดงดนตรีแบบวัฒนธรรมฮาวายประกอบกับการแสดงระบำท้องถิ่น ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประทศไทยและสหรัฐอเมริกา จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ และการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมดนตรีอีสาน  ดังคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นในท่อนหนึ่งที่กล่าวถึง เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูน” ที่มีที่มาจาก การมีดอกคูณบานสะพรั่งเป็นจำนวนมากในหน้าร้อน  และ การมีศิลปินท้องถิ่นอย่าง วงดนตรีหมอลำ  หมอแคน ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษ ที่ทั้ง 2 ประเทศ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ของสองมิตรประเทศอีกด้วย” ดร. สมศักดิ์ กล่าว

ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย มีนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมด้าน Spiritual หรือจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวิจัย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ และการจัดงานการแสดงดนตรี

“เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประทศไทย จัดงานแสดงดนตรีแจ๊ส โดย วงดุริยางค์ทหารอากาศ หรือ “The United States Air Force Band of the Pacific-Asia” ในการแสดงครั้งนั้นได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก   และ การแสดงโชว์ชุดพิเศษของวงตุริยางค์ร่วมกับวงดนตรีโปงลางของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมจนเป็นที่กล่าวขาน  กระทั่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ชาวขอนแก่น จะได้ชมการแสดงจากวง “Daniel Ho and KealiiCeballos”  ดนตรีวัฒนธรรมฮาวายจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เตรียมมาแสดงที่นี่โดยเฉพาะ  ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกา ประจำประเทศไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองการต่างประเทศ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในครั้งนี้ขึ้น” ดร. กิตติสันต์ กล่าว

Keali’i Ceballo นักดนตรีจาก ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา

Keali’i Ceballo นักดนตรีจาก ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา เผยความรู้สึกว่า พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาจัดแสดงในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก การแบ่งปันวัฒนธรรมฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านเสียงดนตรีให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้   เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านท่าทางและคำพูด

“ในอดีตยังไม่มีภาษาเขียนจึงทำให้ ระบำฮูล่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ เทพนิยาย และเรื่องราวต่าง ๆ เพลงที่บรรเลงในครั้งนี้จะเป็นการกล่าวถึงพิธีบูชาและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของชาวฮาวายพระองค์หนึ่งนามว่า  “พระเจ้าคาลาคาอูอา” ที่เสด็จประพาสทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1881 ซึ่งพระองค์ได้ติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อจะบอกว่าฮาวายเป็นสถานที่มีความสวยงามและเงียบสงบ และเป็นช่วงที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสยามในตอนนั้นด้วย ทำให้ประเทศไทยและรัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนับแต่นั้นเป็นต้นมา”นักดนตรีจาก ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าว

โดยการแสดงที่สร้างความประทับใจเรียกเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากผู้ชม คือ การแสดงระหว่างวง “Daniel Ho and KealiiCeballos”   กับ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมกันแสดงดนตรี Hawaii ดนตรีพื้นเมือง การเต้นระบำฮูล่า และรำไทยอีสาน ซึ่งเป็นการผสมผสานการแสดงที่กลมกลืน และสนุกสนานอย่างมาก

ข่าว : วนิดา บานเย็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top