โรงเรียนสาธิต มข.สร้างผลงานเยี่ยมกวาด 96 เหรียญในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 จ.เชียงใหม่ รั้งอันดับที่ 1 ของภูมิภาค

ปิดฉากอย่างงดงามไปแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด กีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 4 -10 พฤศจิกายน 2566 โดยในปีนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งทัพนักกีฬา รวมทั้งผู้ฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเข้าร่วม จำนวน 766 คน เพื่อแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา

 

ก่อนออกเดินทางได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนายกสมาคมฯ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ นายกสมาคมประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 หน่วยงาน รวมถึงคณะผู้บริหารทุกฝ่ายร่วมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในกิจกรรมปฐมนิเทศ

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าทั้งหมด 96 เหรียญ โดยเป็นเหรียญทอง 32 เหรียญ เหรียญเงิน 27 เหรียญ และเหรียญทองแดง 37 เหรียญ จัดเป็นลำดับที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตในส่วนภูมิภาค และอันดับที่ 7 จากทั้งหมด 22 สถาบัน มีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหลายรางวัล ได้แก่ นางสาวธวัลรัตน์ ฉิมทิม จากกีฬาเปตอง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) , นายพีรดนย์ สุริยะฉัตร จากกีฬาหมากกระดาน-เอแมท (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เด็กชายนพพร สามหาดไทย จากกีฬาหมากกระดาน-หมากฮอส (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) , เด็กหญิงอาภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ, เด็กชายศุภกร คำจันลา (ระดับประถมศึกษา) และเด็กชายธชย พงษ์ภิญโญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จากกีฬาเทนนิส นายชัชรินทร์ ข้อยุ่น จากกีฬาวอลเลย์บอล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เด็กชายกฤษณพงศ์ แสนกิ่ว จากกีฬาเซปักตะกร้อ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และรางวัลนักกีฬามารยาทยอดเยี่ยมประเภททีม จากกีฬาฟุตบอล ระดับประถมศึกษา

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางกีฬา บุคลิกภาพ และความประพฤติที่ดีของนักเรียน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในครอบครัวของสาธิตด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมจากทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน

 

Scroll to Top