แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Microsoft และ Google เรื่องการจำกัดขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้งาน จึงขอสรุปรายละเอียดโควต้าของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มผู้ใช้งาน โควต้าการใช้พื้นที่
Google Workspace for Education*
โควต้าการใช้พื้นที่
Microsoft 365 for Education**
KKU Storage***
บุคลากรที่มีสถานะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย 100 GB 50 GB 100 GB
นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย 100 GB 100 GB
บุคลากรพ้นสภาพที่ทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือ ผู้เกษียณ 50 GB 25 GB
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 50  GB 50 GB

* แนวปฏิบัติในการใช้ Google Workspace : https://kku.world/google-storage-practice

** แนวทางการจัดการพื้นที่ : https://kku.world/storage

*** KKU Storage ให้เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเท่านั้น : https://storage.kku.ac.th

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและลบไฟล์ อีเมล ที่ไม่จำเป็นต้องเก็บ หรือผิดเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ และบริหารจัดการ Shared Drive เพื่อไม่ให้มีการใช้งานเกินจำเป็น โดยเฉพาะการใช้งานกับผู้ใช้ภายนอกองค์กร

ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ :
Google https://drive.google.com/drive/quota
Onedrive https://onedrive.live.com/?v=managestorage

 

Scroll to Top