เริ่มแล้ว! มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ จัด “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิลปินหมอลำ และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแต่งกายด้วยลวดลายดอกไม้สีสันสดใส ชุดผ้าไทย มาร่วมเดินขบวนแห่ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นการประกอบพิธีการแต่งแก้เสียเคราะห์ ตามนักษัตร โดยการนำของดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  สืบสานตามประเพณีอีสาน พิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.  พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง  พิธีสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว ลำดับต่อมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร และนักศึกษาทำพิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส จากนั้นดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษาเดินขบวนแห่ ประกอบด้วย คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ,คณะเกษตรศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต่อมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธีรดน้ำขอพรสมมาอาวุโส และมอบของที่ระลึกแด่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อาวุโส พร้อมรับชมการแสดงขบวนแห่ของคณะต่างๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตรตามประเพณีอีสาน

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ว่า เดือน 5 หรือ เมษายน เป็นช่วงที่มีอากาศร้อน ในอดีตคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับน้ำ  ฉะนั้นในเดือนนี้น้ำจึงถูกนำมาใช้ในการดับความร้อนทั้งในชีวิตประจำวัน ความเชื่อ โดยได้สืบสานเป็นประเพณีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับประเพณีดั้งเดิม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจัดงาน บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส  เป็นการจัดงานเพื่อเอาแก่นของบุญเดือน 5 มาสร้างความรักความสามัคคี  ไปพร้อมๆกับการสืบสานวัฒนธรรมโบราณ

“งานบุญเดือนห้าถือเป็นงานปีใหม่ไทย ฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มศักราชใหม่ เราจะมีการชำระ ตัวเองในบริสุทธิ์ สะอาด ก่อนแห่พุทธบูชา จะมีการแต่งแก้เสียเคราะห์  ต่อจากนั้น เราจะสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และ รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอพร ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากเราจะได้เห็นประเพณีไทยที่สวยงามแล้ว  ยังเป็นช่วงเวลาของความรักความสามัคคีที่ ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยกัน”

นายณัฐพล หีบแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ร่วมกิจกรรมการตบประทาย กล่าวว่า ตนเองเคยร่วมกิจกรรมตบประทายในปีที่ผ่านมา และรู้สึกประทับใจจึงเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้ง “วันนี้เราชวนเพื่อนๆที่สำนักบริการวิชาการมาตบประทายด้วยกัน 10 คน  ร้อนแต่สนุกมาก พวกเราได้ไอเดียก่อกองทรายมาจากการที่เราทำงานที่สำนักบริการวิชาการ และ ได้ไปลงพื้นที่ เกือบ 20 จังหวัดในภาคอีสาน  ได้เห็นเจดีย์หลากหลายรูปแบบ ในแต่ละท้องถิ่น จึงนำมาผสมผสาน ประยุกต์ให้เป็นกองทรายของเราในปีนี้ เราคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปีที่ดีมาก เพราะช่วยให้เราผ่อนคลายจากการทำงาน ได้วางแผนสนุกๆในการก่อทรายร่วมกัน และ ได้อนุรักษ์ประเพณีโบราณของไทยอีกด้วย”

สำหรับงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567 ยังกิจกรรมที่น่าสนใจ อื่น ๆ มากมาย อาทิ การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) พิธีสรงน้ำพระ พิธีตักบาตรดอกไม้ การแสดงหมอลำม่วนซื่น พบกับศิลปินมากมาย นำโดยดร.ราตรีศรีวิไล  บงสิทธิพร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2565 โดยงานที่จัดนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกชมภาพ บรรยากาศงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 2567

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์ ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Already starting” KKU celebrates the Great 2024 Songkran – the 5th Merit Making, with Buddha Bucha Somma Avuso Procession – Isan former culture

https://www.kku.ac.th/17730

 

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top