สุดอบอุ่น ละมุนใจ ! ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง คำแพงหล่ามา มข. กิจกรรมใหญ่ปิดท้ายรับน้องใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 61

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 – 23.00 น. ณ สนามกีฬา 50 ปี มข. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ท่ามกลางน้องใหม่และรุ่นพี่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,500 คน

     พิธีเริ่มขึ้น โดยอธิการบดี ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ตั้งแถวและเดินขึ้นสู่เวทีกลาง เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงเพลงประจำมหาวิทยาลัย ต่อด้วยขบวนองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา นักศึกษาใหม่เดินลงสู่สนามฟุตบอล ขบวนแห่อัญเชิญช่อกาลพฤกษ์เข้าสู่บริเวณพิธี และการแสดงชุดร่มผกากาล จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจบการแสดงผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เข้าสู่พิธีประดับช่อกาลพฤกษ์ ณ เวทีกลาง อีกครั้ง โดยอธิการบดี ประกอบพิธีประดับช่อกาลพฤกษ์ ช่อที่ 61 ลงบนต้นสุวรรณกาลพฤกษ์ และมอบธงประจำรุ่นที่ 61 แก่นักศึกษาใหม่ ตามด้วยการ Boom KKU และร้องเพลงขวัญมอดินแดง ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร แขกมีผู้เกียรติ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงดนตรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสโมสรนักศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี 
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี 

     รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการผู้จัดงาน องค์การนักศึกษา องค์กรกิจกรรม ส่วนงานต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่งดงามเพื่อร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

     การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “คำแพงหล่า มา มข.” เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งยังส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนใหม่ รวมไปถึงช่วยให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2567 และในวันนี้ โครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอด สายใย ศรัทธามอดินแดง อันเป็นกิจกรรมการประดับช่อกาลพฤกษ์ ช่อที่ 61 ขึ้นสู่ต้นสุวรรณกาลพฤกษ์ และการมอบธงประจำรุ่น อันเป็นสิ่งแสดงถึงความรัก ความสามัคคี และ เป็นปฐมกาลการเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์กาลพฤกษ์ ที่พร้อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นกาลพฤกษ์ที่สง่างามแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

นายพรหมภพ วอหา นายกองค์การนักศึกษาฯ
นายพรหมภพ วอหา นายกองค์การนักศึกษาฯ

     นายพรหมภพ วอหา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษาฯ กล่าวในรายงานว่า การจัดกิจกรรม โครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอด สายใย ศรัทธามอดินแดง หรือพิธีประดับช่อ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการมอบธงประจำรุ่นและประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 61 อันเป็นการแสดงถึง การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นเข้าสู่ปีที่ 61 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

     นอกจากนั้นยังมีการสะท้อนมุมมองจากนักศึกษาถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดังนี้
   

นายกาจพล โกษาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงานฝ่ายจิตอาสา
นายกาจพล โกษาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงานฝ่ายจิตอาสา

     นายกาจพล โกษาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงานฝ่ายจิตอาสา กล่าวว่ามีความประทับใจตอนเป็นน้องใหม่ ที่รุ่นพี่จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ ให้การดูแลน้องใหม่ดีมาก ตนและเพื่อนๆ จึงอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับกลับมาดูแลน้องใหม่ ในปีนี้ โดยเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งการทำงานก็จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมวางแผนงานระหว่างกลุ่มนันทนาการ และกลุ่มจิตอาสา มีการประเมินสถานการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและร่วมกันหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ตนและเพื่อนๆ ทีมงานมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานนี้

นายวชิรวิทย์ จูมผา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
นายวชิรวิทย์ จูมผา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

     ด้านน้องใหม่ นายวชิรวิทย์ จูมผา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา กล่าวถึงความประทับใจ ว่า ครั้งแรกที่เข้าสู่รั้ว มข. พี่ๆ น่ารัก สนุกสนานมาก ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากครั้งแรกที่มีความกดดันว่าเข้ามาสู่สถานที่นี้ครั้งแรกตอนนี้ความกดดันหายไป โดยเฉพาะเพื่อนๆ มีความเป็นมิตรมากทั้งคณะเดียวกันและต่างคณะ มีการทำความรู้จักและสนิทสนมเร็วมากจากการที่พี่ๆ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับน้องใหม่ เชื่อว่าจะทำให้การเรียนของตนเองคลายความเครียดและความประหม่าลงไปได้เยอะ ประทับใจมากๆ ครับ

นางสาวธนัตพร กาญจนหงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวธนัตพร กาญจนหงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์

     และ นางสาวธนัตพร กาญจนหงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า ตอนแรกตนเองมีความกังวล เพราะมีแต่คนเก่งๆ เข้ามาเรียน ตัวเองน่าจะปรับตัวยาก เพราะเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาที่เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสาน แต่พอเข้ามาสู่รั้ว มข.แล้ว มาพบรุ่นพี่ และอาจารย์แต่ละท่าน น่ารักมาก โดยเฉพาะบรรยากาศการรับน้องตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้พี่ๆทุกคนเต็มที่กับการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ ไม่คิดว่าจะจัดเต็มให้ขนาดนี้ จากที่คิดว่าจะเป็นบรรยากาศรับน้องที่ธรรมดาทั่วไปแต่จากวันแรกถึงวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ทุกกิจกรรมมีความอลังการ กิจกรรมมีความสร้างสรรค์ สนุกสนานมาก ตนและเพื่อนๆ ทุกคนต่างประทับใจมากๆ ค่ะ

     ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างคณะ วิทยาลัย และยังช่วยให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่กับนักศึกษาปัจจุบัน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / อรรถพล ฮามพงษ์ / ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ / ชายชาญ หล้าดา

Warm official welcoming event, the big “Kham Phaeng La Come to KKU”, for the new Kalaphruek Class 61, succeeding Mo Din Daeng faith

https://www.kku.ac.th/17959

Scroll to Top