สุดปัง! พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. คว้าเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2567 

                         ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  พร้อมด้วยนางสาวระพีพรรณ แก้วพิลา นักการตลาด  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในด้านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567  ณ ห้องประชุม Meeting Room 208-209 ชั้น 2  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ขวา : ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา                          ซ้าย : นางสาวระพีพรรณ แก้วพิลา นักการตลาด ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

             กว่า 8 ปี ที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา และผลงานด้านธรรมชาติวิทยาของมหาวิทยาลัย ซึ่งในระยะต่อมาได้เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง  เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา  ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ที่ได้รับในครั้งนี้  นับเป็นการการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ  และเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน

             สำหรับศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในด้านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว  “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” ในครั้งนี้  เป็น 1 ใน 16 ด้านมาตรฐาน ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดขึ้น  โดยมีการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้วยระบบคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ  ดึงดูดนักท่องเที่ยว  และสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐาน

Natural Science Museum, Khon Kaen University, granted Thailand Tourism Standard Symbol of 2024

https://www.kku.ac.th/18163

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Scroll to Top