นศ. KKBS คว้ารางวัลเวที Young Entrepreneur Challenge 2020

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับทีม Cozy Handmade Soap นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย นางสาวณัฐนรี รักษกุลวิทยา นางสาวกนกพร ผิวทอง นางสาวรัสรินทร์ เชาวิวัฒน์ชัชวาล นางสาวจุฑามาศ จุลกิจถาวร และ นางสาวณัฐชา วรรณพฤกษ์ ภายใต้การให้ดูแลของ อ.นริสรา พาลุสุข อาจารย์ที่ปรึกษา ในการคว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” บนเวที Young Entrepreneur Challenge 2020 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) และ CCN Partner ซึ่งเป็นพันธมิตรของ GET ในประเทศไทย และมีผู้สมัครเข้าแข่งขันกว่า 120 ทีมจากทั่วประเทศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก Alibaba GET Global Challenge 2020: Digital Entrepreneurship and Innovation ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์
โอกาสนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของชาว KKBS ทุกคน

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top