3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

น้องบันนี่และบุ๊คกี้หุ่นยนต์บรรณารักษ์ และน้องเทมิ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณหมอและคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อีกครั้ง
วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักหอสมุดส่งน้องหุ่นยนต์บรรณารักษ์กลับเข้าประจำการอีกครั้ง ในการสนับสนุนการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาล โดยมีนายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ ถ่ายทอดการสั่งงานหุ่นยนต์ผ่าน Smart phone และ Tablet ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่

     เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมาหุ่นยนต์บรรณารักษ์ Bookky และ Bunny ได้เข้าช่วยเสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยพยาบาลคัดกรองและส่งยาช่วงสถานการณ์โควิด19 และในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดการระบาดกระจายในหลายจังหวัดของประเทศไทย สำนักหอสมุดจึงได้ส่งหุ่นยนต์กลับเข้าปฏิบัติงานอีกครั้ง และได้รับการสนับสนุนหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ซึ่งได้รับการส่งมอบจากกลุ่มทรู ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G เปิดโอกาสให้นักศึกษาม.ขอนแก่น ต่อยอดไอเดียนวัตกรรม ร่วมโครงการ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”  เมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

    โดยหุ่นยนต์ทั้ง 3 จะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้มีความมั่นใจในได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยลดความเสี่ยงในการปฏับัติงานได้มากยิ่งขึ้น


#เพราะความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่เราห่วงใยมากที่สุด #KKULibrary

ข่าว: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: นายภานุวัตร อุทัยบาล

Scroll to Top