พช. ขอนแก่น -จัดประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดขอนแก่น

สำนักข่าว : eventesan.com

URL :  https://www.eventesan.com/archives/14009

วันที่เผยแพร่ :  13  ส.ค. 2564

Scroll to Top