ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19  (TVTN001)

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19  (TVTN001)

สถานบริหารงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการวิจัยเพื่อประเมินความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3

  1. เป็นการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ชนิดแอสตร้าเซนเนก้าหรือไฟเซอร์ แบบเต็มโดสหรือครึ่งโดส ในผู้ที่ได้รับซิโนแวค มาแล้ว 2 เข็ม
  1. อาสาสมัครต้องได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็ม 2 ในช่วงวันที่ 02 เม.ย. 2564 – 04 มิ.ย. 2564 หรือวันที่ 05 ก.ค. 2564 – 04 ส.ค. 2564

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-0406919 (ภายในวันที่ 22 ก.ย. 2564)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19 (TVTN001)”

 

ข้อมูล :ณัฐวิภา  จันทรสมบัติ

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top