นักศึกษาต่างชาติ มข. ร่วม กิจกรรมเพ้นท์โคมไฟ ผสานมิตรภาพ ผ่านโคมสร้างสรรค์- สืบสานประเพณีลอยกระทงไทย

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องชมรมนักศึกษาต่างชาติ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาต่างชาติ มข. ร่วมกิจกรรมเพ้นท์โคมไฟ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมีนักศึกษาหลากหลายชาติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อนักศึกษาต่างชาติ พร้อมร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้การรักษามาตราการป้องกันโควิด 19

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top