‘ม.ขอนแก่น’ร่วมหนุน’ปภ.’ ลดความสูญเสียบนท้องถนน

สำนักข่าว: sootinclaimon.com

URL: https://sootinclaimon.com/2021/12/29/%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A0/

วันที่เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2564

Scroll to Top