สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


          ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

สีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


          คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า “มอดินแดง” อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

มีค่าสีดังนี้ C24 M88 Y99 K17 | R167 G59 B36 | A73B24 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ต้นกาลพฤกษ์ (Kalapruek) เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ มข.

001
001
002
002
003
003
004
004
005-font
005-font
006-font
006-font
Shadow

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ (Official LOGO)

Official-LOGO
Official-LOGO2

ตราสัญลักษณ์รอง (SUB-LOGO)

ตราสัญลักษณ์แบบอักษรย่อ (MONOGRAM LOGO)

MONOGRAM-LOGO

แบบอักษร (Font)

แบบอักษร (Font)

ภาพพื้นหลัง (Background)

ตราสัญลักษณ์อื่นๆ

Scroll to Top