คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HUSO จัดอบรมเรียนรู้และเข้าใจภาษาวัฒนธรรมเมียนมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส …

HUSO จัดอบรมเรียนรู้และเข้าใจภาษาวัฒนธรรมเมียนมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Read More »

คณะมนุษย์ มข. จัดโครงการคติชนสร้างสรรค์ : การตลาดเล่าเรื่องจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณสถานอโรคยาศาลกู่แก้ว

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับสาขาลุ่ม …

คณะมนุษย์ มข. จัดโครงการคติชนสร้างสรรค์ : การตลาดเล่าเรื่องจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณสถานอโรคยาศาลกู่แก้ว Read More »

คณะมนุษย์ มข. มุ่งเป้ารับใช้สังคม บริการวิชาการสู่ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อท่องเที่ยวเชิงพุทธเกษตร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ …

คณะมนุษย์ มข. มุ่งเป้ารับใช้สังคม บริการวิชาการสู่ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อท่องเที่ยวเชิงพุทธเกษตร Read More »

HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

HUSO เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาสังคม ภายใต้โครงการ U2T Read More »

HUSO จับมือ Bunkyo Gakuin University ลงนาม MOU เชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

HUSO จับมือ Bunkyo Gakuin University ลงนาม MOU เชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

ละครเวที “ลัดดาจ๋า” เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ณ โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร …

ละครเวที “ลัดดาจ๋า” เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ณ โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

อัครราชทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนคณะมนุษย์ มข. เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาพร้อมร่วมจัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ …

อัครราชทูตที่ปรึกษาญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยือนคณะมนุษย์ มข. เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านญี่ปุ่นศึกษาพร้อมร่วมจัดงานเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” Read More »

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ รับมอบรางวัล รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดโครงกา …

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 Read More »

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 6” “เชื่อมโยงความรักและความทรงจำผ่านพ่อฮัก – แม่ฮักและคนในชุมชน”

        เมื่อวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สโ …

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัด “ค่ายมนุษย์ – สังคม ครั้งที่ 6” “เชื่อมโยงความรักและความทรงจำผ่านพ่อฮัก – แม่ฮักและคนในชุมชน” Read More »

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ลงนามความร่วมมือกับ สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาห้องสมุด SMART LIBRARY

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด …

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ลงนามความร่วมมือกับ สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาห้องสมุด SMART LIBRARY Read More »

Scroll to Top