รวิพร สายแสนทอง

มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 มุ่งปรับการจัดการศึกษา ลดความเครียด เพิ่มสุขการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2565 เวลา 9.00 -12.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย …

มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 มุ่งปรับการจัดการศึกษา ลดความเครียด เพิ่มสุขการเรียนรู้ Read More »

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565) เวลา 15.00 น.  รศ.นพ. …

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมบุคลากร มุ่งพัฒนา Content เพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่ …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมบุคลากร มุ่งพัฒนา Content เพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย Read More »

มข. จับมือ กรมปศุสัตว์ ลุยแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน หวังบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในอีสาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 14.10 น …

มข. จับมือ กรมปศุสัตว์ ลุยแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน หวังบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในอีสาน Read More »

ภาคภูมิใจ ! นักวิจัย มข.คว้า นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564

การอุทิศตนให้แก่การวิจัยทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อย่างต่อเนื่อ …

ภาคภูมิใจ ! นักวิจัย มข.คว้า นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 Read More »

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ) เวลา 15.00 น.  รศ.นพ. …

อธิการบดี มข. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 Read More »

สมาคมผู้สื่อข่าวฯ มอบรางวัลต้านโกง ‘ชวน’ กรีด โกงทุกองค์กร-ทุจริตรายวัน

มข. ร่วมมือ 6 ฝ่ายแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน

วันที่เผยแพร่ :   03 ม.ค. 2565 มข. ร่วมมือ 6 ฝ่ายแก้ปัญหาความ …

มข. ร่วมมือ 6 ฝ่ายแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนน Read More »

21 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสมรรถนะทางวิชาการ ประจำปี 2021-2022 . จัดอันดับโดย University Ranking by Academic Performance (URAP) 2021-2022 . URAP 2021-2022 มีมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ :   02 ม.ค. 2565 21 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา …

21 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสมรรถนะทางวิชาการ ประจำปี 2021-2022 . จัดอันดับโดย University Ranking by Academic Performance (URAP) 2021-2022 . URAP 2021-2022 มีมหาวิทยาลัย Read More »

มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของชาติ หวังลดยอดผู้เสียชีวิตจาก 32.7/แสน เป็น 12/แสนประชากร จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่เผยแพร่ :  27 ธ.ค. 2564 มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญห …

มข.จับมือ 6 ฝ่าย ร่วมมือแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของชาติ หวังลดยอดผู้เสียชีวิตจาก 32.7/แสน เป็น 12/แสนประชากร จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Read More »

Scroll to Top