อุดมชัย สุพรรณวงศ์

       อธิการบดีเข้าให้สัมภาษณ์คณะกรรมการฯตามกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

        วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ห้องสภามหาวิทยาลัย อาคารสิริค …

       อธิการบดีเข้าให้สัมภาษณ์คณะกรรมการฯตามกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 Read More »

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564

        วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมสิร …

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน       

        เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมส …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน        Read More »

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

        วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ เวลา 15.30 น. ห้องสิริค …

แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15/2564

        วันที่13กันยายน2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน …

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15/2564 Read More »

มข.มองไกล ตั้งส่วนงานใหม่ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เน้นตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคThailand 4.0 

        การมองไปข้างหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจ …

มข.มองไกล ตั้งส่วนงานใหม่ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เน้นตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคThailand 4.0  Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงาน

        วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงาน Read More »

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564

             เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องป …

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 Read More »

การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 14/2564

        วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารส …

การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 14/2564 Read More »

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564

        วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมสารส …

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 Read More »

Scroll to Top