COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓ ธ.ค. ๖๔)

[ ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ]

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธ …

ประกาศ ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More »

มาตรการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มาตรการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

มาตรการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี …

มาตรการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 17/2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-15.30 น. รศ.นพ.ชาญชั …

อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 17/2564 Read More »

ราชกิจจานุเบกษา “ปลดล็อค” ให้มข. จัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิด-19

               “ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ ข้อบัง …

ราชกิจจานุเบกษา “ปลดล็อค” ให้มข. จัดหาวัคซีนสู้ภัยโควิด-19 Read More »

มข. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 16/2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00- 12.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย …

มข. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 16/2564 Read More »

ขอเชิญนักศึกษา มข. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

ขอเชิญนักศึกษา มข. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 …

ขอเชิญนักศึกษา มข. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 Read More »

มข.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นศ.เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ผลดีต่อการเปิดเรียน

สำนักข่าว : facebook: มวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์ URL :  https:/ …

มข.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นศ.เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ผลดีต่อการเปิดเรียน Read More »

มข.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นศ.เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ผลดีต่อการเปิดเรียน

สำนักข่าว : eventesan.com URL :  https://www.eventesan.com/ar …

มข.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นศ.เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ผลดีต่อการเปิดเรียน Read More »

มข.โอ่ผลวิจัยเด่นสู้โควิด-19 แบตเตอรี่ชุดพีเอพีอาร์-สเปรย์ฆ่าเชื้อ ชูต้นทุนต่ำเล็งต่อยอดเชิงธุรกิจ

สำนักข่าว : theworldnews.net URL :  https://theworldnews.net/ …

มข.โอ่ผลวิจัยเด่นสู้โควิด-19 แบตเตอรี่ชุดพีเอพีอาร์-สเปรย์ฆ่าเชื้อ ชูต้นทุนต่ำเล็งต่อยอดเชิงธุรกิจ Read More »

Scroll to Top