ข่าวหน้า 1

  สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ลงนาม (MOA) เพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มนุษย์-สังคม มข. ผลักดันความเสมอภาคระหว่างเพศ จัด ซีรีส์เวทีเสวนา เพศต้องพูด ซีซั่น 4 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

KKBS เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

นักเขียนดัง “Dr.Dawn F. Rooney” เยือนมนุษยศาสตร์ฯ มข.เสวนาเปิดโลกประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย

Scroll to Top