People

มข. จับมือ 86 ภาคี MOU กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหประชาชาติ

        เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาค …

มข. จับมือ 86 ภาคี MOU กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหประชาชาติ Read More »

มข.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ระดับ A

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-1 …

มข.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ระดับ A Read More »

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทีผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและ …

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงาน

        วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงาน Read More »

คณะวิทย์ มข. มอบหนังสือ 55 ปี และมอบเงินสมทบการสร้างห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่อธิการบดี มข.

        6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนั …

คณะวิทย์ มข. มอบหนังสือ 55 ปี และมอบเงินสมทบการสร้างห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่อธิการบดี มข. Read More »

ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ รับโล่เกียรติยศพระราชทาน “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2564

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564  กรมกิจการเด็กและเยาวช …

ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ รับโล่เกียรติยศพระราชทาน “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2564 Read More »

เชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สุขสำหรับเด็กรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม …

เชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สุขสำหรับเด็กรูปแบบออนไลน์ Read More »

มข.มอบรางวัล Good Practice และ Best Practice ส่งเสริมการทำงานมีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

__________เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ …

มข.มอบรางวัล Good Practice และ Best Practice ส่งเสริมการทำงานมีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล Read More »

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564

             เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องป …

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 Read More »

เปิดศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ มข.เน้น สะอาด สะดวก ปลอดภัย

เปิดศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.อภิชาติ …

เปิดศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ มข.เน้น สะอาด สะดวก ปลอดภัย Read More »

Scroll to Top