Spiritual

แพทย์ มข.เสนอผลงานวิจัยผ่าน รัฐไฟเขียว ลดค่าใช้จ่าย ช่วยผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เข้าถึงการรักษา พ้นภาวะพิการ หรือ เสียชีวิต

แพทย์ มข.เสนอผลงานวิจัยผ่าน  รัฐไฟเขียว ลดค่าใช้จ่าย ช่วยผู้ป …

แพทย์ มข.เสนอผลงานวิจัยผ่าน รัฐไฟเขียว ลดค่าใช้จ่าย ช่วยผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เข้าถึงการรักษา พ้นภาวะพิการ หรือ เสียชีวิต Read More »

มข. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T ต.เค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิ …

มข. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T ต.เค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น Read More »

อธิการบดี มข. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 (เวลา 18.00 น.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

อธิการบดี มข. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) Read More »

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้า “โครงการหนองคายโมเดล”

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา …

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้า “โครงการหนองคายโมเดล” Read More »

มข.เดินเครื่อง สร้างสรรค์วีดิทัศน์ KKU Outlook 2021 เน้นย้ำการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อสารเชิงรุกเตรียมสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื …

มข.เดินเครื่อง สร้างสรรค์วีดิทัศน์ KKU Outlook 2021 เน้นย้ำการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก Read More »

มข.ประชุม ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิ …

มข.ประชุม ร่วมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ Read More »

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารมหาวิทย …

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา เข้าเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ใน …

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ Read More »

‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์

  ปีพุทธศักราช 2564 นี้ เป็นวาระการเกษียณอายุราชการของบุ …

‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์ Read More »

Chit Chat in KKU Workplace ประสบความสำเร็จ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายใน มข.

โครงการ Chit Chat in KKU Workplace โดย กองการต่างประเทศ มหาวิ …

Chit Chat in KKU Workplace ประสบความสำเร็จ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายใน มข. Read More »

Scroll to Top