ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

โครงการ KKU Healthy Life 5

10 มิถุนายน @ 8:00 น. - 15 กันยายน @ 17:00 น.

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (KKU Healthy Life5)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง ซึ่งกำหนดกิจกรรมให้มีการส่งผลการออกกำลังกายในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 รวมระยะเวลา 99 วัน และเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทรัพยากรบุคคล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับบุคลากรในสังกัดส่วนงาน/หน่วยงานของท่าน     เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามโปสเตอร์( Poster ) ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ที่ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ https://healthy.kku.ac.th/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟสบุ๊ค KKU Healthy Life

Details

Start:
10 มิถุนายน @ 8:00 น.
End:
15 กันยายน @ 17:00 น.
Event Category:
Event Tags:
, ,
Website:
https://healthy.kku.ac.th/home
Scroll to Top