โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

สำนักข่าว:  lifeandsciencenews.com URL : https://lifeandscien …

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Read More »

นร.โรงเรียนสาธิตมข.เจ๋ง! ชนะเลิศประกวดโครงงาน

สำนักข่าว: บ้านเมือง URL: https://www.banmuang.co.th/news/reg …

นร.โรงเรียนสาธิตมข.เจ๋ง! ชนะเลิศประกวดโครงงาน Read More »

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เตรียมมาตรการรับมือ/ป้องกัน โควิด -19

ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร …

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เตรียมมาตรการรับมือ/ป้องกัน โควิด -19 Read More »

Scroll to Top