บัณฑิตวิทยาลัย เชิดชูเกียรติ มอบรางวัลเกียรติยศ ในงาน GSKKU Fair 2023