kkbs

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิ […]

KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 Read More »

today.line-KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิง

today.line-KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

mgronline-KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิง

mgronline-KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

sondhitalk-KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิง

sondhitalk-KKBSผนึกพลังคณะศึกษาฯมข.หนุนผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและก

KKBS เจ้าภาพหารือ “8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น” ร่วมผลักดันจังหวัดก้าวไกลสู่ระดับสากล Read More »

banmuang-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่ง

banmuang-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

news.esankhonkaennews-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่ง

news.esankhonkaennews-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท

KKBS ยกระดับบุคลากร ดึง AI ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มุ่งต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย Read More »

KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

KKBS ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ กก.ตชด.23 มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning)

เมื่อเร็วๆนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบร

KKBS ได้รับการจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning) Read More »

Scroll to Top