มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมบริจาค

"มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"

ร่วมบริจาค โดย สแกน QR Code (ในแอปธนาคาร)
หรือโอนเงินเข้าบัญชี 
กองทุนมอดินแดง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 551-269277-5

การศึกษาใน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักศึกษา ทั้งทักษะการคิดของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะการคิดที่จำเป็น ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งได้แก่ Computational Thinking และ Statistical Thinking เป็นต้น

1
คณะ
0
วิทยาลัย
300
หลักสูตร
38275
นักศึกษาปัจจุบัน
11563
บุคลากร
Scroll to Top