ข่าว มข. รายวัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19 พร้อมการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ข่าว มข. ในสื่อมวลชน

Scroll to Top