ข่าว มข. รายวัน

มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 มุ่งปรับการจัดการศึกษา ลดความเครียด เพิ่มสุขการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2565 เวลา 9.00 -12.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย …

มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 มุ่งปรับการจัดการศึกษา ลดความเครียด เพิ่มสุขการเรียนรู้ Read More »

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) …

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 โค้งสุดท้าย Read More »

คณะศึกษาศาสตร์สร้างความเข้าใจหลักยุติธรรมและความสุจริตทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์”

เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล …

คณะศึกษาศาสตร์สร้างความเข้าใจหลักยุติธรรมและความสุจริตทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์” Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ผนึกกำลังคณาจารย์เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยแห่งอนาคต ด้าน AI, Machine Learning, Data Science

ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย  รศ.ด …

คณะวิทยาศาสตร์ผนึกกำลังคณาจารย์เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยแห่งอนาคต ด้าน AI, Machine Learning, Data Science Read More »

คณะวิทยาศาสตร์เร่งเคลื่อนตัวเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมผู้บริหารคณะ …

คณะวิทยาศาสตร์เร่งเคลื่อนตัวเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล Read More »

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จับมือนักศึกษา นำ Project “AI ตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนจากกล้องวงจรปิด” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 จาก วช.

อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ …

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จับมือนักศึกษา นำ Project “AI ตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนจากกล้องวงจรปิด” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 จาก วช. Read More »

มข. ผนึกเครือข่ายวิจัยภาคอีสาน ร่วม วช. จัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.  เครื …

มข. ผนึกเครือข่ายวิจัยภาคอีสาน ร่วม วช. จัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 Read More »

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ค …

KKBS ร่วมลงนาม บ.พรีดิกทิฟ เสริมแกร่ง ทักษะ นศ.แข่งขันในยุคดิจิทัล Read More »

การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องงถิ่น หัวข้อ “ส่งเสริมชุนรู้จัก ตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น”

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ศูนย์แม่ข่ายประสานงา …

การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องงถิ่น หัวข้อ “ส่งเสริมชุนรู้จัก ตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น” Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ชื่นชมยินดี มอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัล “เชิดชูเกี …

คณะศึกษาศาสตร์ชื่นชมยินดี มอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563 Read More »

Scroll to Top