ข่าว มข. รายวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

วันนี้ (17กันยายน 2564) เวลา 09.00-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มห …

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับ คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Read More »

ขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ ‘ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก’ หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโต

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก …

ขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ ‘ขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สู่เมืองหนังโลก’ หนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโต Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการประชุมจัดทำแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564-2569

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมจัดทำแผนการเปิด …

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการประชุมจัดทำแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564-2569 Read More »

ม.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศึกษา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ ( 17 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โ …

ม.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศึกษา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สสว.เปิดร้านค้ำคูณ ช่วยผู้ประกอบการ

สำนักข่าว : thegoodnews.asia URL : https://www.thegoodnews.as …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สสว.เปิดร้านค้ำคูณ ช่วยผู้ประกอบการ Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหาร มข. พร้อม นร.ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา …

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหาร มข. พร้อม นร.ทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 เข้าเฝ้าฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) Read More »

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล

        นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร และในฐานะผู้อำนวยกา …

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล Read More »

KKBS เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เปิดพื้นที่แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) เปิด …

KKBS เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เปิดพื้นที่แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ใน …

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ Read More »

มข. ร่วมผลิตหลักสูตร Digital Citizen สร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ …

มข. ร่วมผลิตหลักสูตร Digital Citizen สร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต Read More »

Scroll to Top