ประภาพรณ์ ขันชัย

สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต

           รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษ …

สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต Read More »

สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว.

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิ …

สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว. Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง”

            สีดินแดง หรือ สีอิฐ เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง” Read More »

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากร “การเขียนข้อเสนอโครงการ”

           ด้วยปัจจุบันงบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ไ …

สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากร “การเขียนข้อเสนอโครงการ” Read More »

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายก ทต.บ้านโต้น และหารือความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

          รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ …

สำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายก ทต.บ้านโต้น และหารือความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม Read More »

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ ในรูปแบบ Online

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิ …

สำนักบริการวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ ในรูปแบบ Online Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ”

           สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่ …

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ” Read More »

สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ

           สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามความร …

สำนักบริการวิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการ Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. ติวบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อยกระดับเป็นคอลเลจ

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมบุคลากร เรื่อง “การเขียนบทความว …

สำนักบริการวิชาการ มข. ติวบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อยกระดับเป็นคอลเลจ Read More »

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิ …

สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพ ให้ชุมชนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น Read More »

Scroll to Top