ข่าว มข. รายวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ MOU บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด มุ่งเม้นการใช้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ “CWIE ช่วยในการตรวจรับรองการดำเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) พ.ศ. 2565 ได้อย่างไร”

Scroll to Top